Program miesiąca


Maj 2022

Wydarzenia online


10.05 (wtorek), godz. 10.00. Facebook Muzeum Więzienia Pawiak: Dowiedzmy się czegoś więcej o Pawiaku, czyli wirtualny spacer z przewodnikiem po ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak. Prowadzenie: Mariusz Wanarski.


Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów


1-31.05. Sala wystaw czasowych: Wystawa Szalom! Judaika w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie.

1-31.05. Sala Księcia Janusza Radziwiłła: Wystawa archeologiczna POIiŚ o przeszłości – odkrycia archeologiczne i paleontologiczne w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Współorganizacja – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne. 

1-31.05. Sala balowa: Wystawa Sławę nam znaczono stworzyć zrealizowana w ramach projektu “Pokolenia Polski Niepodległej”.

3.05 (wtorek), godz. 11.00. Sala multimedialna: Uroczystość GLORIA POLONIAE z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Współorganizacja – Fundacja Polonia Union.

4.05 (środa), godz. 13.00. Sala multimedialna: Koncert pieśni patriotycznych chóru Męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego ,,Harfa” pt. Drogi do konstytucji.

6.05 (piątek), godz. 13.15. Sala multimedialna: Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. Prezentacja publikacji autorstwa Jerzego Mireckiego: Prababka z Polesia. Przedstawienie publikacji: Jerzy Mirecki, Elżbieta Julia Wąsala WNO. Prowadzenie: Michał Cieślak.

7.05 (sobota), godz. 11.00. Na zwiedzanie wystawy Z Orłem Białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu zaprasza edukatorka Magda Bilińska.

11.05 (środa), godz. 12.30. Westybul dolny: Galeria Jednego Obiektu. Prezentacja obrazu Marszałek Piłsudski autorstwa Zdzisława Kruszyńskiego. Prowadzenie: Maciej Jakubowski.

11.05 (środa), godz. 13.00. Sala multimedialna: Spotkanie ze Świadkiem Historii – Krystyną Budnicką. Prowadzenie: Maciej Jakubowski.  

12.05 (czwartek), godz. 9.00. Sala wystaw czasowych: Na kuratorskie oprowadzanie po wystawie Shalom! Judaika ze zbiorów Muzeum Niepodległości zaprasza kustosz Andrzej Kotecki.

13.05 (piątek), godz. 17.00. Westybul górny: Galeria Jednego Obiektu. Prezentacja rzeźby Ekshumowany autorstwa Aliny Szapocznikow ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.Prowadzenie: Małgorzata Karolina Piekarska.

14.05 (sobota) godz. 19.00. Noc Muzeów. Program: godz. 19:30. Warsztaty Jak powstaje książka. Prowadzenie: Piotr Maroński, godz. 20.00. Koncert muzyki poważnej pt. Dawna muzyka w młodym wykonaniu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego, pod opieką artystyczną dr. hab. Stanisława Halata, godz. 21.00 Z modą przez wieki, opowieść o historycznych strojach polskich od XVIII do XX wieku – prezentacja grupy rekonstrukcyjnej ,,Spacery Pań Warszawskich” w wykonaniu Gabrieli Krysińskiej, Wandy Kułakowskiej i Zuzanny Grudzińskiej.

18.05 (środa) godz. 14.00. Sala multimedialna: Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. Prezentacja publikacji TYLE ZOSTAŁO. Historia zbiorów rapperswilskich w Polsce. Przedstawienie publikacji: dr hab. Hanna Krajewska – Dyrektor Polskiej Akademii Nauk, Halina Czubaszek – Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki. Prowadzenie: Ewelina Pilawa-Soroka.

22.05 (niedziela), godz. 11.00. Sala edukacyjna: Rodzinna Niedziela w Muzeum Niepodległości. Warsztaty edukacyjne Polskie symbole narodowe. Prowadzenie: Michał Rybak. Zapisy: edukacja@muzeumniepodleglosci.art.pl.


Muzeum Więzienia Pawiak


1-14.05. Bądźcie spokojni, nic ode mnie nie wyjdzie – prezentacja znaczka pocztowego upamiętniającego postać Iwony Krugłowskiej, wydanego w 80. rocznicę powstania Armii Krajowej oraz oryginalnych dokumentów ze zbiorów Poczty Polskiej i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Współorganizacja – Poczta Polska.

3.05 (wtorek), godz. 10.00: Na oprowadzanie po ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak zaprasza kustosz Robert Hasselbusch. Zapisy: pawiak@muzeumniepodlelosci.art.pl.

14.05 (sobota), godz. 19.00: Noc Muzeów – Temu, który przyjdzie – czyli NOC z dedykacją w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Gajcego. Współorganizacja: Fundacja ART. i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Pasjonaci Historii Warszawy 1939-1945”.

18.05 (środa) godz. 17.00: Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. Prezentacja publikacji autorstwa dr Beaty Michalec: Kanonik Jan Golędzinowski – duchowny, społecznik, radny Warszawy, więzień Pawiaka, Auschwitz i Dachau. Przedstawienie publikacji: Ewelina Pilawa-Soroka. Prowadzenie: Joanna Gierczyńska.

24.05 (wtorek) godz. 12.00: Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. Prezentacja publikacji autorstwa Danuty Brzosko-Mędryk Niebo bez ptaków. Przedstawienie publikacji: dr hab. Maria Ciesielska, Marta Grudzińska. Prowadzenie: Joanna Gierczyńska.  WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

28.05 (sobota), godz. 11.00: 80. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w Magdalence.


Mauzoleum Walki i Męczeństwa


5.05 (czwartek), godz. 17.00: Wernisaż wystawy Ecco Homo Elżbiety Krajewskiej-Wagi.

19.05 (czwartek), godz. 9.00: Lekcja muzealna pt. Areszt śledczy gestapo w alei Szucha. Zapisy: p.piegat@muzeumniepodleglosci.art.pl


Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej


1-8.05. Galeria Brama Bielańska: Wystawa Włodzimierz Zakrzewski (1916-1992) – postimpresjonista. Malarstwo ze zbiorów Muzeum Niepodległości.

1-15.05. Galeria Malarstwa Historycznego: Wystawa 1 maja 1905 roku w Warszawie. Prezentacja obrazów i pamiątek ze zbiorów prywatnych oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

5.05 (czwartek), godz. 11.00. Sala audiowizualna im. Karola Beyera: Kolegium Naukowe Muzeum Niepodległości. Życie za życie. Polacy ratujący Żydów, prelekcja dr Krzysztofa Bąkały. Prowadzenie: Maciej Jakubowski.

11.05 (środa), godz. 18.00. Galeria Brama Bielańska: Wernisaż wystawy REDSTORRIES HAIRSTORRIES HERSTORRIES. Magdalena Latosiewicz.

12.05 (czwartek), godz. 11.00. Galeria Plakatu: Wernisaż wystawy Wiwat Konstytucja! – polskie konstytucje w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie.

14.05 (sobota), godz. 19.00. Noc Muzeów: Obozowisko z Powstania Styczniowego zaprezentuje „Grupa Historyczna Niepodległość 1863”, prezentacja nowych eksponatów związanych z Powstaniem Styczniowym na wystawie stałej Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Godz. 21.00 i 22.00, sala audiowizualna im. Karola Beyera: pokazy nominowanego do Oscara filmu pt. „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka. Po projekcji zaplanowana jest dyskusja z twórcami filmu.

25.05 (środa), godz. 13.00. Galeria Plakatu: Wernisaż wystawy Dla szczęśliwej przyszłości naszych dzieci. Motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945–1956. Prowadzenie: Weronika Krzemień.


Wydarzenia poza Muzeum


1-15.05. Muzeum Regionalne w Opocznie: Wystawa HUBAL. Henryk Dobrzański 1897–1940 w ramach Roku mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” na Mazowszu ustanowionego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

1-31.05. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek: Wystawa Syrena Warszawska (Krystyna Krahelska – opowieść o dziewczynie, która oddała swoją twarz Syrenie Warszawskiej; Czy wiesz ile jest Syrenek w Warszawie? – zbiór fotografii z wizerunkiem Syreny Warszawskiej w przestrzeni miejskiej autorstwa Moniki Gligi).

2.05 (poniedziałek), godz. 10.00. Park Kępa Potocka: VIII Bieg Flagi. Stoisko promocyjne Muzeum Niepodległości.

4-30.05. Galeria W-Z (schody ruchome przy Trasie W-Z): Wystawa Generał Józef Haller (1873–1960).

18.05 (środa), godz. 10.30. Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego: Stefan Starzyński gospodarz Warszawy – prelekcja dr Beaty Michalec.

28.05 (sobota), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28: Piknik Konstytucyjny na Uniwersytecie Warszawskim. Kiermasz wydawnictw Muzeum Niepodległości. WYDARZENIE PRZENIESIONE: 29.05 (sobota), Multimedialny Park Fontann: Piknik z okazji 25-lecia Konstytucji RP. Stoisko promocyjne Muzeum Niepodległości.

28.05 (sobota), godz. 14.00. Miejsce straceń w Magdalence: 80. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w Magdalence.


Kwiecień 2022


Marzec 2022


Luty 2022————————————————–Styczeń 2022————————————————–Grudzień 2021————————————————–


Listopad 2021

————————————————–

Październik 2021————————————————————————


Wrzesień 2021


—————————————————————————————————-Sierpień 2021

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lipiec 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

..………………………………………………………………………………

 

 

Czerwiec 2021

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

 

 

 

.
.

Maj 2021

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Kwiecień 2021

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 


Marzec 2021

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Luty 2021